Samhällsorienteringen i Östergötlands logotyp, orange bakgrund, vit text
|    |  Språk  |  Anmälan till kursen  |  Självstudier  |  Om oss  |  Kontakt  | 
 
Om oss


Samhällsorienteringen i Östergötland och Tranås genomförs av en enhet inom Region Östergötland på uppdrag av länets kommuner samt Tranås. Huvudsyftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom att tillhandahålla välutbildade regionala samhällshälsokommunikatörer.

Våra samhällskommunikatörer är välutbildade och har en god förankring i både deltagarnas kultur från hemlandet och den svenska kulturen. Vi erbjuder kurser på språken arabiska, somaliska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, assyriska, amharinja, kurmanji, franska, engelska och lätt svenska.

Bild på samhällsorienteringens pesonal

Samhällsorientering är lagstadgad utbildningsinsats för nyanlända på modersmål i dialogform. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering på modersmål i minst 100 timmar till nyanlända personer i åldern mellan 18 och 65 år.

Den regionala samhällsorienteringen i Östergötland utgörs totalt av 102 timmar och omfattar totalt 30 block vilka genomförs under 38 tillfällen. Varje lektionspass omfattar tre timmar. Normalt pågår en kurs under 7-8 veckor där varje grupp deltar på förmiddagar eller eftermiddagar beroende på vad de har för annan aktivitet resten av dagen, exempelvis SFI.