Samhällsorienteringen i Östergötlands logotyp, orange bakgrund, vit text
|    |  Språk  |  Anmälan till kursen  |  Självstudier  |  Om oss  |  Kontakt  | 
 
Anmälan till kursen
 
Samhällsorientering är en kurs för dig som som är mellan 18 och 64 år och som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år. Kursen ges på ditt modersmål eller ett språk du behärskar väl. Här får du kunskap om den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Du får möjlighet att diskutera och ställa frågor. På kursen lär du dig till exempel hur du söker arbete, olika sätt att se på barnuppfostran, hur du hittar rätt i hälso- och sjukvården och mycket, mycket mer. Kursen är 102 timmar och ges via tretimmars lektionspass på antingen förmiddagar eller eftermiddagar.
 
*Personnummer:
- (ÅÅÅÅMMDD - XXXX)
Skyddad identitet
*Förnamn:
*Efternamn:
C/O:
*Gatuadress:
Lägenhetsnummer:
*Postnummer:
*Ort:
*Kön
Kvinna  ||  Man  ||  Okänd
*Telefonnummer:
*Första språk
Andra språk
Tredje språk
Fjärde språk
*Kom till Sverige
(Datum)
*Ange din högsta slutförda utbildning
*Utbildning (totalt antal år)
*Ange din nivå på datorkunskap
*Jag vill delta i kursen på
Förmiddagar  ||  Eftermiddagar
 
*Jag godkänner att mina uppgifter registreras i samhällsorienteringens deltagarregister!